Met het oog op de toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van de CSW Groep. Wij willen als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling en klimaatverandering. We kijken dan ook kritisch naar onze bedrijfsprocessen en zijn continu bezig deze te optimaliseren en te verduurzamen. Zo zijn we begonnen met de afvalstromen. Het agrarisch afval, karton, plastic en overig afval wordt gescheiden, op een verantwoorde manier afgevoerd en waar mogelijk gerecycled.

Als deelnemer van het Platform Duurzame Handel leveren wij een bijdrage aan een toekomstbestendige bloembollen- en vasteplantensector. Daarin staat de kwaliteit van de producten voorop, met respect voor mens, maatschappij en omgeving. CSW Landscaping is bovendien gecertificeerd Florimark Good Trade Practice (GTP) uitgegeven door MPS-ECAS. Hiermee voldoen wij aantoonbaar aan de strengste eisen van overheden, groenvoorzieners en hoveniers op het gebied van milieu, kwaliteit, en sociale kwesties.

Onze bloembollen voldoen aan alle hoogstaande EU-normen en zijn ingekocht in een kwaliteit die geschikt is voor export naar landen met strenge importeisen. Daarnaast is ons bedrijf gecertificeerd via Skal voor de opslag en verkoop van biologische bloembollen.

In 2018 en 2021 zijn er in totaal 2400 stuks zonnepanelen geplaatst op het dak van ons bedrijfspand. De opbrengst hiervan komt overeen met het voorspelde jaarlijkse verbruik van ons bedrijf. Hiermee hebben wij een grote stap gezet richting een CO2-neutraal productieproces en zijn wij gecertificeerd met het energielabel A.